تبلیغات
ژوان - عشق و دیوانگی
ژوان


© عشق و دیوانگی

دوشنبه 13 تیر 1384

در زمانهای بسیار قدیم وقتی هنوز پای بشر به زمین نرسیده بود فضیلت ها و تباهی ها دور هم جمع شدند خسته تر و كسل تر از همیشه ناگهان ذكاوت ایستاد و گفت بیایید یك بازی بكنیم مثلا قایم باشك همه از این پیشنهاد شاد شدند و دیوانگی فورا فریاد زد من چشم می گذارم و از آنجایی كه هیچ كس نمی خواست به دنبال دیوانگی بگردد همه قبول كردند او چشم بگذارد و به دنبال آنها بگردد.

دیوانگی جلوی درختی رفت و چشمهایش را بست و شروع كرد به شمردن ...یك ...دو ...سه ...همه رفتند تا جایی پنهان شوند !

لطافت خود را به شاخ ماه آویزان كرد

خیانت داخل انبوهی از زباله پنهان شد

اصالت در میان ابرها مخفی گشت

هوس به مركز زمین رفت

دروغ گفت زیر سنگی پنهان می شوم اما به ته دریا رفت

طمع داخل كیسه ای كه خودش دوخته بود مخفی شد

و دیوانگی مشغول شمردن بود هفتاد و نه ...هشتاد ...هشتاد و یك همه پنهان شده بودند به جز عشق كه همواره مردد بود و نمی توانست تصمیم بگیرد و جای تعجب هم نیست چون همه می دانیم پنهان كردن عشق مشكل است در همین حال دیوانگی به پایان شمارش می رسید نود و پنج ..نود و شش ...نود و هفت .هنگامی كه دیوانگی به صد رسید عشق پرید و در بین یك بوته گل رز پنهان شد

دیوانگی فریاد زد دارم میام دارم میام و اولین كسی را كه پیدا كرد تنبلی بود زیرا تنبلی تنبلی اش آمده بود جایی پنهان شود و لطافت را یافت كه به شاخ ماه آویزان بود.

دروغ ته دریاچه هوس در مركز زمین یكی یكی همه را پیدا كرد به جز عشق او از یافتن عشق ناامید شده بود

حسادت در گوشهایش زمزمه كرد تو فقط باید عشق را پیدا كنی و او پشت بوته گل رز است

دیوانگی شاخه چنگك مانند را از درختی كند و با شدت و هیجا ن زیاد آن را در بوته گل رز فرو كرد و دوباره و دوباره تا با صدای ناله ای متوقف شد عشق از پشت بوته بیرون آمد با دستهایش صورت خود را پوشانده بود و از میان انگشتانش قطرات خون بیرون می زد شاخه ها به چشمان عشق فرو رفته بودند و او نمی توانست جایی را ببیند او كور شده بود

دیوانگی گفت من چه كردم من چه كردم چگونه می توانم تورا درمان كنم عشق پاسخ داد تو نمی توانی مرا درمان كنی اما اگر می خواهی كاری بكنی راهنمای من شو و اینگونه است كه از آن روز به بعد است كه عشق كور است و دیوانگی همواره در كنار اوست.

نوشته شده در دوشنبه 13 تیر 1384 و ساعت 12:07 ق.ظ توسط : کانی
ویرایش شده در - و ساعت -

|+| نظر ها ()