تبلیغات
ژوان - عاشقانه
ژوان


© عاشقانه

دوشنبه 13 تیر 1384

شعر از فروغ فرحزاد

ای شب از رویای تو رنگین شده
سینه از عطر توام سنگین شده
ای به روی چشم من گسترده خویش
شادیم بخشیده از اندوه بیش
همچو بارانی كه شوید جسم خاك
هستیم ز آلودگی ها كرده پاك
ای تپش های تن سوزان من
 آتشی در سایه مژگان من
ای زگندم زارها سرشارتر
ای ز زرین شاخه ها پر بارتر
 ای در بگشوده بر خورشیدها
در هجوم ظلمت تردیدها
با توام دیگر ز دردی بیم نیست هست
اگر ، جز درد خوشبختیم نیست
ای دل تنگ من و این با نور؟
 هایهوی زندگی در قعر گور؟
 ای دو چشمانت چمنزاران من
داغ چشمت خورده بر چشمان من
پیش از اینت گر كه در خود داشتم
هركسی را تو نمی انگاشتم
درد تاریكی ست درد خواستن
رفتن و بیهوده خود را كاستن
سر نهادن بر سیه دل سینه ها
سینه آلودن به چرك كینه ها
در نوازش ، نیش ماران یافتن
زهر در لبخند یاران یافتن
زر نهادن در كف طرارها گمشدن
در پهنه بازارها آه ،
 ای با جان من آمیخته
ای مرا از گور من انگیخته
چون ستاره ، با دو بال زر نشان آمده
 از دور دست آسمان جوی خشك سینه ام را
 آب تو بستر رگهام را
سیلاب تو در جهانی اینچنین سرد و سیاه
با قدمهایت قدمهایم به راه
 ای به زیر پوستم پنهان شده
همچو خون در پوستم جوشان شده
گیسویم را از نوازش سوخته
گونه هایم از هرم خواهش سوخته
 آه ، ای بیگانه با پیراهنم
 آشنای سبزه زاران تنم
 آه ، ای روشن طلوع بی غروب آفتاب سرزمین های جنوب
 آه ، آه ای از سحر شاداب تر از بهاران تازه تر ،
سیراب تر عشق دیگر نیست این ،
 این خیرگی ست چلچراغی در سكوت و تیرگی ست
عشق چون در سینه ام بیدار شد از طلب پا تا سرم ایثار شد
 این دگر من نیستم ، من نیستم
حیف از عمری كه با من زیستم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 ای تشنج های لذت در تنم ای خطوط پیكرت پیراهنم
 آه می خواهم كه بشكافم زهم شادیم یك دم بیالاید به غم
 آه ، می خواهم كه برخیزم ز جای همچو ابری اشك ریزم های های
 این دل تنگ من و این درد عود؟ در شبستان ، زخمه های چنگ و رود؟
 این فضای خالی و پروازها؟ این شب خاموش و این آوازها؟
 ای نگاهت لای لایی سحربار گاهوار كودكان بی قرار
 ای نفسهایت نسیم نیمخواب شسته ازمن لرزه های اضطراب
خفته در لبخند فرداهای من رفته تا اعماق دنیاهای من
 ای مرا با شور شعر آمیخته
 اینهمه آتش به شعرم ریخته
چون تب عشقم چنین افروختی

نوشته شده در دوشنبه 13 تیر 1384 و ساعت 12:07 ق.ظ توسط : کانی
ویرایش شده در - و ساعت -

|+| نظر ها ()